MINŐSÉG

Az Albertfalvi Cérnázó Kft. vezetősége a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy az autóipari területen felhasznált gumiipari termékekbe beépülő műszaki textil termékek gyártása során elérje a megrendelők teljes megelégedettségét.

 

Az igények mind magasabb szintű kielégítése érdekében irányítási rendszerünket az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 szabványok követelményei szerint működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük.

Működésünkre vonatkozóan elköteleztük magunkat a környezet védelmére, beleértve a szennyezés megelőzését, a fenntartható erőforrás felhasználást, a klímaváltozás enyhítését és a hozzá való alkalmazkodást.

Alapvető fontosságúnak tartjuk a biztonságos, korunk színvonalának megfelelő munkahelyi körülmények kialakítását és fenntartását.

Az alkalmazottak bevonásával, folyamatos hatékonyság növelő fejlesztéseken keresztül a gazdasági fenntarthatóságot is figyelembe véve, az elvárt minőség nyújtásával, megbecsülést, és megérdemelt eredményt kívánunk elérni.

 

Ezen szempontokat figyelembe véve a politikánk fő irányelveit az alábbiakban határoztuk meg:

  • a legfontosabb célunk a vevői igényeknek való megfelelés, a vevői kör bővítése,

  • tevékenységünk vevőközpontú, hosszútávú megrendelői kapcsolatok kialakítására törekszünk,

  • célunk a szakmai munka tökéletesítése – a „Nulla Hiba” – elérése,

  • munkavállalóink képzésével, kompetenciájuk növelésével, biztosítjuk alkalmasságukat, hozzájárulásukat a minőség fejlesztéséhez, az eredményesség fokozásához,

  • kulcsfontosságú mutatók (KPI) elemzésével is nyomon követjük főbb folyamatainkat, és kezdeményezünk helyesbítéseket,

  • tevékenységünket a hatályos törvényi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően végezzük,

  • elkötelezettek vagyunk a biztonságos, balesetmentes munkavégzés mellett, nagy hangsúlyt helyezünk a megelőzésre.

 

Az Albertfalvi Cérnázó Kft. vezetősége – és minden alkalmazottja – elkötelezett az irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése, környezeti-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság teljesítményünk növelése iránt, felelős a minőségért, ismeri és érti a politika keretében meghatározottakat, valamint a célokat.

 

Budapest, 2017.03.25.

 

Tanusitasi jel INT HUN